blog

ユニークな福利厚生特集(コミュニケーション活性化編)


ユニークな福利厚生


職場の空気が重い、社員が働きがいを感じていない、会社が大きくなり組織としてのまとまりが感じられない、など経営者を中心にさまざまな悩みを聞きます。
そうしたなかで、社内のコミュニケーションを活性化させることが、鍵だと考える企業が増えているみたいです。
しかし、具体的にどのような制度を取り入れればいいか、悩んでいる人は多いのではないでしょうか。
今回は実際に導入しているユニークな福利厚生を中心にご紹介します。

ユニークなコミュニケーション活性化事例①着ぐるみ福利厚生

width=”2/3″]JTNDcCUzRXdlYiVFMyU4MyU5RSVFMyU4MyVCQyVFMyU4MiVCMSVFMyU4MyU4NiVFMyU4MiVBMyVFMyU4MyVCMyVFMyU4MiVCMCVFNCVCOCVBRCVFNSVCRiU4MyVFMyU4MSVBQiVFNSVCMSU5NSVFOSU5NiU4QiVFMyU4MSU5OSVFMyU4MiU4QiVFNiVBMCVBQSVFNSVCQyU4RiVFNCVCQyU5QSVFNyVBNCVCRSVFMyU4MiVBRSVFMyU4MyVBMyVFMyU4MyU5NyVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVBNCVFMyU4MiVCQSVFMyU4MSVBQiVFMyU4MSVBRiVFMyU4MCU4MSVFNyVBNCVCRSVFNSU4NiU4NSVFMyU4MSVBQiVFNyU5RCU4MCVFMyU4MSU5MCVFMyU4MiU4QiVFMyU4MSVCRiVFMyU4MiU5MiVFMyU4MSU5RiVFMyU4MSU4RiVFMyU4MSU5NSVFMyU4MiU5MyVFNyU5NCVBOCVFNiU4NCU4RiVFMyU4MSU5NyVFMyU4MSVBNiVFMyU4MSU4MiVFMyU4MiU4QSVFMyU4MCU4MSVFNCVCQiU5NSVFNCVCQSU4QiVFNCVCOCVBRCVFMyU4MSVBRSVFNyU5RCU4MCVFNyU5NCVBOCVFMyU4MSU4QyVFOCVBQSU4RCVFMyU4MiU4MSVFMyU4MiU4OSVFMyU4MiU4QyVFMyU4MSVBNiVFMyU4MSU4NCVFMyU4MiU4QiVFMyU4MCU4MiUzQyUyRmJyJTNFJTBBJUU2JUIwJTk3JUU1JTg4JTg2JUUzJTgyJTkyJUU3JTlCJTlCJUUzJTgyJThBJUU0JUI4JThBJUUzJTgxJTkyJUUzJTgxJTlGJUUzJTgxJTg0JUUzJTgxJUE4JUUzJTgxJThEJUUzJTgyJTg0JUUzJTgwJTgxJUU1JTkxJUE4JUUzJTgyJThBJUUzJTgxJUFCJUUzJTgyJUFBJUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJUE5JUUzJTgyJTkyJUU1JTg3JUJBJUUzJTgxJTk3JUUzJTgxJTlGJUUzJTgxJTg0JUUzJTgxJUE4JUUzJTgxJThEJUUzJTgxJUFCJUU4JTg3JUFBJUU3JTk0JUIxJUUzJTgxJUFCJUU0JUJEJUJGJUUzJTgxJTg2JUUzJTgxJTkzJUUzJTgxJUE4JUUzJTgxJThDJUUzJTgxJUE3JUUzJTgxJThEJUUzJTgxJUJFJUUzJTgxJTk5JUUzJTgwJTgyJTBBJUUzJTgxJUJFJUUzJTgxJTlGJUUzJTgwJTgxJUU4JTkwJUJEJUUzJTgxJUExJUU4JUJFJUJDJUUzJTgyJTkzJUUzJTgxJUE3JUUzJTgxJTg0JUUzJTgyJThCJUUzJTgzJUExJUUzJTgzJUIzJUUzJTgzJTkwJUUzJTgzJUJDJUUzJTgxJUFCJUUzJTgxJTgyJUUzJTgxJTg4JUUzJTgxJUE2JUU1JUEzJUIwJUUzJTgyJTkyJUUzJTgxJThCJUUzJTgxJTkxJUUzJTgyJThCJUUzJTgxJUFFJUUzJTgxJUE3JUUzJTgxJUFGJUUzJTgxJUFBJUUzJTgxJThGJUUzJTgwJTgxJUU5JTlBJUEzJUUzJTgxJUE3JUU3JTlEJTgwJUUzJTgxJTkwJUUzJTgyJThCJUUzJTgxJUJGJUUzJTgyJTkyJUU3JTlEJTgwJUUzJTgxJUE2JUU3JTg0JUExJUU4JUE4JTgwJUUzJTgxJUFFJUU1JTg0JUFBJUUzJTgxJTk3JUUzJTgxJTk1JUUzJTgyJTkyJUU5JTgwJTgxJUUzJTgyJThCJUUzJTgwJTgyJUUzJTgxJTlEJUUzJTgyJThDJUUzJTgxJThDJUUzJTgyJUFFJUUzJTgzJUEzJUUzJTgzJTk3JUUzJTgzJUE5JUUzJTgyJUE0JUUzJTgyJUJBJUU2JUI1JTgxJUUzJTgxJUEwJUUzJTgxJTlEJUUzJTgxJTg2JUUzJTgxJUE3JUUzJTgxJTk5JUUzJTgwJTgyJTBBJTNDJTJGcCUzRQ==[/spb_raw_html] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [fullwidth_text title=”ユニークなコミュニケーション活性化事例②朝食会” alt_background=”none” width=”2/3″][/fullwidth_text] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_single_image image=”165″ image_size=”full” frame=”noframe” intro_animation=”none” full_width=”no” lightbox=”yes” link_target=”_self” width=”2/3″] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_raw_html width=”2/3″]JTNDcCUzRSVFNSU4RiU4MiVFNyU4NSVBNyVFNSU4NSU4MyVFRiVCQyU5QWxpbmVIUiVFMyU4MyU5NiVFMyU4MyVBRCVFMyU4MiVCMCVFRiVCQyU4OGh0dHAlM0ElMkYlMkZsaW5lLWhyLmpwJTJGYXJjaGl2ZXMlMkY0NjQ3OTQ1OS5odG1sJUVGJUJDJTg5JTNDJTJGcCUzRQ==[/spb_raw_html] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_raw_html width=”2/3″]JTNDcCUzRSVFMyU4MSU4QSVFMyU4MSVBQSVFMyU4MSU5OCVFMyU4MSVCRiVFMyU4MSVBRSVFMyU4MiVCMyVFMyU4MyU5RiVFMyU4MyVBNSVFMyU4MyU4QiVFMyU4MiVCMSVFMyU4MyVCQyVFMyU4MiVCNyVFMyU4MyVBNyVFMyU4MyVCMyVFMyU4MiVBMiVFMyU4MyU5NyVFMyU4MyVBQUxJTkUlRTMlODElQTclRTYlOUMlODklRTUlOTAlOEQlRTMlODElQUElRTYlOUYlOTAlRTclQTQlQkUlRTMlODAlODIlM0MlMkZiciUzRSUwQSVFNiVBRiU4RSVFNiU5QyU5RCVFMyU4MSVBRSVFNiU5QyU5RCVFOSVBMyU5RiVFNCVCQyU5QSVFMyU4MiU5MiVFOCVBMSU4QyVFMyU4MSVBMyVFMyU4MSVBNiVFMyU4MSU4NCVFMyU4MiU4QiVFMyU4MCU4MiUzQyUyRmJyJTNFJTBBJUU5JUEzJUJEJUUzJTgxJThEJUUzJTgxJThDJUUzJTgxJTkzJUUzJTgxJUFBJUUzJTgxJTg0JUUzJTgyJTg4JUUzJTgxJTg2JUUzJTgxJUFCJUUzJTgzJUExJUUzJTgzJThCJUUzJTgzJUE1JUUzJTgzJUJDJUUzJTgxJUFGJUU1JUFFJTlBJUU2JTlDJTlGJUU3JTlBJTg0JUUzJTgxJUFCJUU1JUE0JTg5JUU2JTlCJUI0JUUzJTgxJTk3JUUzJTgxJUE2JUUzJTgxJTg0JUUzJTgyJThCJUUzJTgxJUJGJUUzJTgxJTlGJUUzJTgxJTg0JUUzJTgxJUE3JUUzJTgxJTk5JUUzJTgwJTgyJUU3JUJFJUE4JUUzJTgxJUJFJUUzJTgxJTk3JUUzJTgxJTg0JUUzJTgxJUE3JUUzJTgxJTk5JUUzJTgxJUFEJUUzJTgwJTgyJTNDJTJGcCUzRQ==[/spb_raw_html] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [fullwidth_text title=”ユニークなコミュニケーション活性化事例③巨大キッチンダイニングで料理” alt_background=”none” width=”2/3″][/fullwidth_text] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_single_image image=”167″ image_size=”full” frame=”noframe” intro_animation=”none” full_width=”no” lightbox=”yes” link_target=”_self” width=”2/3″] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_raw_html width=”2/3″]JTNDcCUzRSVFNSU4RiU4MiVFNyU4NSVBNyVFNSU4NSU4MyVFRiVCQyU5QWNvb2twYWQlMjBzdGFmZmJsb2clMjhodHRwJTNBJTJGJTJGc3RhZmZibG9nLmNvb2twYWQuY29tJTJGZW50cnklMkYyMDE1JTJGMDglMkYxNyUyRjIwMjEzMiUyOSUzQyUyRnAlM0U=[/spb_raw_html] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_raw_html width=”2/3″]JTNDcCUzRSVFMyU4MCU5MCVFMyU4MiVBRiVFMyU4MyU4MyVFMyU4MiVBRiVFMyU4MyU5MSVFMyU4MyU4MyVFMyU4MyU4OSVFNiVBMCVBQSVFNSVCQyU4RiVFNCVCQyU5QSVFNyVBNCVCRSVFMyU4MCU5MSUzQyUyRmJyJTNFJTBBJUU2JTk3JUE1JUU2JTlDJUFDJUU2JTlDJTgwJUU1JUE0JUE3JUUzJTgxJUFFJUUzJTgzJUFDJUUzJTgyJUI3JUUzJTgzJTk0JUUzJTgyJUI1JUUzJTgyJUE0JUUzJTgzJTg4JUUzJTgyJTkyJUU5JTgxJThCJUU1JTk2JUI2JUUzJTgxJTk5JUUzJTgyJThCJUUzJTgyJUFGJUUzJTgzJTgzJUUzJTgyJUFGJUUzJTgzJTkxJUUzJTgzJTgzJUUzJTgzJTg5JUUzJTgwJTgyJTNDJTJGYnIlM0UlMEElRTclQTQlQkUlRTUlODYlODUlRTMlODElQUIlRTMlODElQUYlRTUlQjclQTglRTUlQTQlQTclRTMlODIlQUQlRTMlODMlODMlRTMlODMlODElRTMlODMlQjMlRTMlODMlODAlRTMlODIlQTQlRTMlODMlOEIlRTMlODMlQjMlRTMlODIlQjAlRTglQTglQUQlRTclQkQlQUUlRTMlODElOTclRTMlODElQTYlRTMlODElODIlRTMlODIlOEElRTMlODAlODElRTklQTMlOUYlRTYlOUQlOTAlRTMlODIlODIlRTglQTMlOUMlRTUlODUlODUlRTMlODElOTUlRTMlODIlOEMlRTMlODElQkUlRTMlODElOTklRTMlODAlODIlRTklQTMlOUYlRTYlOUQlOTAlRTMlODIlOTIlRTglODclQUElRTclOTQlQjElRTMlODElQUIlRTMlODElQTQlRTMlODElOEIlRTMlODElQTMlRTMlODElQTYlRTYlOTYlOTklRTclOTAlODYlRTMlODElQTclRTMlODElOEQlRTMlODIlOEIlRTMlODAlOEMlRTMlODElQkUlRTMlODElOEIlRTMlODElQUElRTMlODElODQlRTUlODglQjYlRTUlQkElQTYlRTMlODAlOEQlRTMlODAlODIlM0MlMkZiciUzRSVFMyU4MiVBRiVFMyU4MyU4MyVFMyU4MiVBRiVFMyU4MyU5MSVFMyU4MyU4MyVFMyU4MyU4OSVFNyU4QiVBQyVFOCU4NyVBQSVFMyU4MSVBRSVFNyVBNiU4RiVFNSU4OCVBOSVFNSU4RSU5QSVFNyU5NCU5RiVFMyU4MSVBNyVFMyU4MSU5OSVFMyU4MCU4MiUzQyUyRnAlM0U=[/spb_raw_html] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [fullwidth_text title=”ユニークなコミュニケーション活性化事例④フリービタミン制度” alt_background=”none” width=”2/3″][/fullwidth_text] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_single_image image=”166″ image_size=”full” frame=”noframe” intro_animation=”none” full_width=”no” lightbox=”yes” link_target=”_self” width=”2/3″] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [spb_raw_html width=”2/3″]JTNDcCUzRSVFMyU4MCU5MCVFNiVBMCVBQSVFNSVCQyU4RiVFNCVCQyU5QSVFNyVBNCVCRUV5ZXMlMkMlMjBKQVBBTiVFMyU4MCU5MSUzQyUyRmJyJTNFJTBBd2ViJUUzJTgyJUI1JUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTkzJUUzJTgyJUI5JUU0JUI4JUFEJUU1JUJGJTgzJUUzJTgxJUFCJUU1JUIxJTk1JUU5JTk2JThCJUUzJTgxJTk3JUUzJTgxJUE2JUUzJTgxJTg0JUUzJTgyJThCRXllcyUyQyUyMEpBUEFOJUUzJTgwJTgyJTNDJTJGYnIlM0UlRTclQTQlQkUlRTUlODYlODUlRTMlODElQUIlRTMlODIlQTglRTMlODMlQjMlRTMlODIlQjglRTMlODMlOEIlRTMlODIlQTIlRTMlODElQUUlRTUlODklQjIlRTUlOTAlODglRTMlODElOEMlRTUlQTQlOUElRTMlODElODQlRTQlQjglQUQlRTMlODElQTclRTMlODAlODElRTYlOUMlOUQlRTklQTMlOUYlRTMlODIlOTIlRTYlOEElOUMlRTMlODElODQlRTMlODElQTYlRTglQTElODAlRTclQjMlOTYlRTUlODAlQTQlRTMlODElOEMlRTQlQjglOEIlRTMlODElOEMlRTMlODElQTMlRTMlODElQTYlRTMlODElODQlRTMlODIlOEIlRTQlQkElQkElRTMlODElOEMlRTUlQTQlOUElRTMlODElODQlRTclQTQlQkUlRTUlOTMlQTElRTMlODElQUUlRTMlODElOUYlRTMlODIlODElRTMlODElQUIlRTMlODAlODElRTMlODMlOTAlRTMlODMlOEElRTMlODMlOEElRTMlODIlODQlRTMlODIlQUElRTMlODMlQUMlRTMlODMlQjMlRTMlODIlQjglRTclQUQlODklRTMlODElOEMlRTUlQjglQjglRTUlODIlOTklRTMlODElOTUlRTMlODIlOEMlRTMlODElQTYlRTMlODElODQlRTMlODIlOEIlRTMlODElQkYlRTMlODElOUYlRTMlODElODQlRTMlODElQTAlRTMlODAlODIlMjAlMEElRTMlODMlOTMlRTMlODIlQkYlRTMlODMlOUYlRTMlODMlQjMlRTglQjElOEElRTUlQUYlOEMlRTMlODElQTclRTUlODElQTUlRTUlQkElQjclRTMlODElQUIlRTMlODIlODIlRTMlODElODQlRTMlODElODQlRTMlODAlODElRTclQkUlQTglRTMlODElQkUlRTMlODElOTclRTMlODElODQlRTUlODglQjYlRTUlQkElQTYlRTMlODElQTclRTMlODElOTklRTMlODElQUQlRTMlODAlODIlM0MlMkZwJTNF[/spb_raw_html] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”first”] [fullwidth_text title=”まだまだあるぞ!ユニーク福利厚生導入サービス” alt_background=”none” width=”2/3″]

いかがでしたでしょうか。導入したい福利厚生はありましたか?
今回ご紹介した以外にもコミュニケーション活性化のためのさまざまな福利厚生があるみたいです!

「導入したいが、用意するのに手間掛かりそう」というご意見もよく聞きますが、
よく調べてみると担当者に手間がかからないサービスも多くあるので、調べてみてくださいね!

また、フルーツハウスでは朝食会だけではなく、ケータリングや、カットしていないフルーツの配達も行っています!
お気軽にお問い合わせください!

[/fullwidth_text] [blank_spacer height=”30px” width=”1/6″ el_position=”last”]